آزمایشگاه های مطرح اینترنت اشیا

نام آزمایشگاهدانشگاهنام سرپرستحیطه کاریاطلاعات بیشتر
Arbabian LabStanfordDr. Amin Arbabianراهکارهای ساختاری اینترنت اشیا با هدف کاهش اندازه حسگرها و رسیدن به معماری‌های تریلیون حسگری (Terascale) در آینده، شبکه‌های بی‌سیم بازدهی بالا و راهکارهای تسریع جریان اطلاعاتی شبکه لینک
Design Automation LabUCLAProfessor Lei Heمدلسازی و طراحی سامانه‌های اینترنت اشیا و تراشه‌های این سامانه‌هالینک
IOT for Health careturkuDr.Pasi Liljebergکاربردهای اینترنت اشیا در همه زمینه‌های سلامتی از سطح نورون تا نگهداری سالمندان. هدف اصلی این گروه استفاده از تجهیزات اینترنت اشیا با هدف بهبود کیفیت زندگی انسان، پیشبرد سلامتی و سهولت دسترسی به امکانات تعریف شده است.لینک
CyLabCarnegie MellonDr.Anthony Roweارائه روش‌ها و راهکارهایی برای حل چالش‌های مقیاس‌پذیری، سرعت، هزینه، ایمنی و امنیت، قابلیت اطمینان و محرمانگی در سامانه‌های اینترنت اشیا. برای رسیدن به این اهداف، طراحی شبکه‌های با قابلیت‌ محافظت از تجهیزات، افزایش اعتماد در تجهیزات و فرایند مطمن‌سازی تجهیزات برای ذخیره و پردازش داده‌ها مدنظر می‌باشد.لینک
Integration LabKTHDr.Sebastiaan Meijerکاربردهای اینترنت اشیا در تسهیل و بهبود کیفیت زندگی روزمره افراد در خانه (ترکیبی از روش‌ها برای کاربردهای سلامت، خانه هوشمند)لینک
CPI LabDelftDr.Aaron Yi Dingتحقیقات در زمینه edge AI، edge computing، تحلیل داده و امنیت در کاربردهای اینترنت اشیا در تجهیزات پزشکیلینک
Internet of ThingsNTNUDr.Pierluigi Salvo Rossiتحقیقات در زمینه اینترنت اشیا و چندین آزمایشگاه زیرمجموعه این مرکز می‌باشندلینک
IOT system Research CenterWisconsin-MadisonDr.Shiyu Zhouبسترسازی برای همکاری گرو‌های صنعتی و آکادمیک در حوزه اینترنت اشیا، فعال در هر سه زمینه تجهیزات حسگر، اتصالات و پردازش داده‌های حجیملینک
Clouds LabUniversity of MelbourneDr.Rajkumar Buyyaمدیریت و بهبود شبکه‌های ابری و استفاده از آن‌ها در کاربردهای اینترنت اشیالینک
Elijah and Gabriel LabCarnegie MellonDr.Mahadev Satyanarayananتحقیقات در زمینه edge computing و wearable assistantsلینک