چگونه IOT و AI می توانند به شروع مجدد فعالیت شرکت ها بعد از قرنطینه کمک کنند؟

بعد از ماه ها عدم اطمینان شدید شرکت ها به دلیل اپیدمی کرونا که منجر به توقف فعالیت های آن ها و قرنطینه و انزوای کارمندان در خانه شد سرانجام فعالیت ها به آرامی از سر گرفته می شود.
با این حال بسیاری از محدودیت های مربوط به حفظ فاصله و بهداشت عمومی همچنان باقی مانده اند و عمل به آن ها دغدغه جدید کسب و کارهاست.

وب سایت iottechnews در این گزارش به بررسی توانایی های هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء برای کمک به مدیران شرکت ها جهت امکان از سرگیری فعالیت های کسب و کارهایشان می پردازد.
برای مشاهده متن کامل این گزارش از این لینک استفاده کنید.