چهارمین کنفرانس شهر هوشمند، اینترنت اشیا و کاربردها

با همکاری قطب اینترنت اشیا کشور در دانشگاه امیرکبیر چهارمين کنفرانس بين المللي شهر هوشمند، اينترنت اشياء و کاربردهاي آن در دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار می گردد.