پروژه های کارشناسی

سالنام دانشجواستاد راهنماعنوان
11398مهفام گودرزیدکتر شریفیانطراحي سيستم كنترل و نظارت بر تجهيزات سرمايشي و گرمايشي ساختمان بر بستر اينترنت اشياء (IoT)
21398سیدرضا هاشمی راددکتر طالبیمزرعه هوشمند: كنترل و مديريت هوشمند آب در بستر اينترنت اشياءبه منظور مصرف بهينه و افزايش بهره وري در محصولات مزارع كشاورزي
31398فاطمه هاشمیدکتر امیرحائریپياده سازي موازي تشخيص ناهنجاري در فعاليت هاي خانه هاي هوشمند
41398محمدحسن مجابدکتر طاهریطراحي و پياده سازي بستر بدون سرور اينترنت اشياء
51398معصومه سجادیدکتر شریفیانطراحي سيستم كنترل و نظارت بر روشنايي ساختمان بر بستر اينترنت اشياء(IOT)
61398محمدامیر سالاریدکتر بخشیطراحي و پياده سازي سامانه پاركينگ هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء
71398فرشید صانعیدکتر فربهارائه ي يك طرح تطبيق لينك براي ارتباطات فروسوي مطمئن در شبكه هاي اينترنت اشياي باند-باريك
81398مرضیه تاجیکدکتر ممتازپورطراحي و پياده‌سازي يك سيستم تشخيص بي‌درنگ آريتمي قلبي بر بستر اينترنت اشيا
91398مبینا باباحاجیدکتر طالبیكنترل شبكه ي هوشمند توزيع آب و فاضلاب در بستر اينترنت اشياي صنعتي
101398منیره صفریدکتر امیرحائریسيستم پوياي تشخيص بيماري با استفاده از جريان دادههاي واردشده توسط پزشكان
111398ساره سلطانی نژاددکتر بخشیطراحي و پياده سازي سامانه رديابي ميتني بر اينترنت اشيا
121397ریحانه محمدیدکتر جعفرقلیبررسي و ارائه راهكار هاي مبتني بر اينترنت اشياء در حوزه خانه هوشمند-سيستم دوش هوشمند
131397پیمان باقرشاهیدکتر جعفرقلیطراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل و مانيتورينگ تجهيزات سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع (HVAC) مبتني بر اينترنت اشياء
141397کامران تائبیدکتر منتظرینهوشمندسازي سيستم تهويه مطبوع و ذخيرهسازي انرژِي در قالب اينترنت اشيا
151397مهدی طالبیدکتر صبائیكاهش تاخير عبور وسايل نقليه با اولويت بالا به كمك فناوري اينترنت اشياء
161397آرزو کارآموزدکتر ممتازپورپياده سازي سيستم اعلام حريق مبتني بر اينترنت اشيا
171397پرهام یاسینیدکتر پدرامپياده‌سازي سيستم آشكارساز افتادن سالمندان با استفاده از شتابسنج پوشيدني، بر پايه اينترنت اشياء و يادگيري ماشين
181397یلدا باباییدکتر صفویتجزيه، تحليل و شبيه سازي مديريت اعتماد در اينترنت اشياء
191397امید حلیمی میلانیدکتر معتمدیانتخاب سرويس ذخيره ساز ابري مناسب براي جرياني از كاربردهاي اينترنت اشياء
201397ندا شماعیان و زهرا عبدالمحدیدکتر افشارطراحي و ساخت سيستم پايش آب مصرفي در حوزه ي شهري بر مبناي اينترنت اشيا
211397محمدسالار اربابیدکتر شجریبه روز رساني غيرمتمركز دستگاه‌هاي شبكه اينترنت اشيا مبتني بر قراردادهاي هوشمند و زنجيره بلوكي اتريوم
221397سید سپنتا منتظریدکتر قطعیمديريت وقايع رانندگي با استفاده از همجوشي داده‌هاي مستخرج از اينترنت اشيا
231397حسین مصفدکتر عطریانفرپياده سازي سيستم كنترل آبياري با اينترنت اشيا
241397زهرا اطهاریدکتر صاحب الزمانیپياده‌سازي يك سيستم مقياس‌پذير براي ارسال اطلاعات حسگرها به انبوه‌ساز در پاركينگ هوشمند
251397بهنام صفاییدکتر صورتگرايجاد آزمايشگاه كنترل صنعتي مبتني بر اينترنت اشيا و بررسي معضل از دست رفتن اطلاعات براي ايمني
261397شکیبا تشرفیدکتر شریفیانطراحي و پياده سازي سيستم پاركينگ هوشمند مبتني بر فناوري اينترنت اشيا
271397آندیا فتحیدکتر شریفیانطراحي و ساخت سيستم حمل و نقل هوشمند شهري بر روي بستر اينترنت اشياء(IOT)
281397فهیمه شرفخانیدکتر فربهطراحي و پياده سازي سيستم هوشمند كنترل روشنايي از راه دور مبتني بر DTMF
291397فرناز ضمیریدکتر ممتازپورپياده سازي يك سيستم تشخيص موانع براي نابينايان
301397مسعود شکرنژاددکتر خرسندیارائه‌ي روش آگاه به كيفيت سرويس براي دست‌يابي به ظرفيت كران‌ناپذير در شبكه‌هاي اينترنت اشياء
311397نگین قلی زاده شیردرهدکتر شریفیانمجازي سازي آگاه از زمينه ي عملكرد حسگرها براي اينترنت اشياء در ابر پردازشي
321397تینا صداقتدکتر پدرامطراحي و پياده سازي سيستم دستبند سلامتي براي افراد مسن
331397نگار ندادکتر راستیپياده سازي سيستم رديابي مبتني بر پروتكل LoRaWAN
341397محمدعلی میرزائیدکتر عابدینقش دهي به اشياء براي برقراري ارتباط كلامي با استفاده از اينترنت اشياء
351397نوید فرهمنددکتر پدرامطراحي و پياده سازي سامانه هوشمند روشنايي
361397مهیار آذریدکتر راستیشناسايي دزدي انرژي در سامانه اندازه گيري هوشمند
371397بهاره چمنیدکتر صبائیزمانبندي جريان ها در كاربردهاي اينترنت اشياء مبتني بر شبكه هاي نرم افزارمحور
381397فرزان دهباشیدکتر خرسندیپياده‌سازي يك سيستم كنترل پاركينگ هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء
391397میلاد محبیدکتر بخشیكنترل عوامل محيطي دما و رطوبت با استفاده از برد رزبري پاي و ربات تلگرام
401397محبوبه فخیرهدکتر همایونپورطراحي و ساخت سيستم كنترل آبياري هوشمند با استفاده از انرژي خورشيدي و كنترل از راه دور
411397نیما محمودی فردکتر زرندیتوسعه سيستم دربازكن با گوشي هوشمند از طريق اينترنت
421397علیرضا کشاورزیاندکتر زرندیپياده سازي گيت وي خانه هوشمند بر پايه قرارداد Zigbee
431397سارا قائمیدکار شریفیانپياده سازي نمونه اي از يك پاركينگ هوشمند با استفاده از اينترنت اشيا
441396ندا چهلگردی سامانیدکتر صبائیمجازي‌سازي پوياي شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار در كاربرد‌هاي اينترنت اشياء
451396پویا استواردکتر خرسندیپياده سازي لايه اپليكيشن پاركينگ هوشمند
461396رضا عباسیدکتر صاحب الزمانیطراحي سيستم نظارت بر جريان آب لوله‌ها در نقاط مختلف يك خانه
471396سپهر صبوردکتر خرسندیطراحي و پياده سازي شبيه ساز شي در سامانه اينترنت اشيا
481396زهرا آتشگاهیدکتر ممتازپورطراحي و پياده¬سازي سيستم نظارت بر سلامت مبتني بر اينترنت اشيا
491396پیمان صالحدکتر صبائیتوسعه رابط كاربري پاركينگ هوشمند بر بستر اينترنت اشياء
501396سامان فکریدکتر صبائیپياده سازي مديريت وسايل با استفاده از ميان افزار اينترنت اشيا
511396فرشاد رضاییدکتر خرسندیبهبود كارايي مديريت دسترسي براي ارتباطات ماشين به ماشين در شبكه هاي LTE-A
521396مهری موساییدکتر خرسندیپياده سازي سبد خريد با قابليت صدور صورت حساب با استفاده از RFID و Zigbee
531396زهرا مجدآبادیدکتر بخشیطراحي و پياده سازي سيستم حضور و غياب هوشمند كلاسي مبتني بر رمز يكبار مصرف
541396هانیه یزدی زادهدکتر ممتازپورطراحي و پياده‏سازي يك شبكه سنسور بي‏سيم به‏مظور كنترل دما
551396مصطفی پناهندهدکتر صفویتحليل و طراحي روشهايي براي ارتقاي امنيت شبكه هاي اينترنت اشياء
561396پویا خاندلدکتر معتمدیپياده سازي بخش سرور و ميان افزار يك پلتفرم اينترنت اشيا در زمينه تشخيص نشت آب
571396بهروز زارع یوانیدکتر معتمدیپياده سازي پلتفرم اينترنت اشيا در زمينه ي كنترل مصرف آب يك ناحيه زير كشت گياه
581396آرش تارافردکتر راستیسامانه جامع حضور و غياب با اثر انگشت
591396رضا ابراهیمیدکتر صبائیطراحي و پيادهسازي سيستم پشتيباني نسخه نويسي و تأمين دارو
601396محمد درخشاندکتر ممتازپورپياده سازي يك سيستم موقعيت يابي مبتني بر واي-فاي در مكان هاي سرپوشيده
611396حمیده حسینی تودشکیدکتر صبائیطراحي و پياده‌سازي برنامه كاربردي اندازه‌گيري هوشمند جهت مديريت مصرف انرژي
621396ابوالفضل طلائیدکتر پدرامكنترل سنسورهاي زيست محيطي (از قبيل دما، فشار، سطح آب) به كمك پردازنده آرم كورتكس از طريق وب
631396مهتاب کوکبیدکتر صاحب الزمانیاندازه گيري و كنترل جريان آب مصرفي ساختمان از طريق تلفن هاي هوشمند
641396پرهام الوانیدکتر صبائیپياده‌سازي پلتفرمي براي اينترنت اشيا
651395رویا طاهریدکتر خرسندیپياده سازي يك سيستم كنترل ترافيك خودرو در تقاطع ها از طريق اينترنت اشياء
661395رضا جهانیدکتر ممتازپورپروژكتور هوشمند كلاس
671395حوریه اعرابیدکتر صبائیسامانه مديريت جريان كار يك خانه هوشمند
681395نیوشا اسمعیل زادهدکتر صبائیبستر سخت‌افزاري به منظور دريافت دستورات حركتي و ارسال آنها به سامانه‌ي هوشمند‌سازي ساختمان
691395سید نوید میرنوریدکتر صبائیسيستم نمايشگر تعاملي اتاق هوشمند
701395مهدی صدوقیدکتر صبائیطراحي و پياده سازي سيستم هوشمندسازي اشيا موجود در يك اتاق
711395بهنازالسادات متولیدکتر ممتازپورطراحي و پياده‌سازي سيستم كنترل هوشمند آبياري گياهان و باغچه (IOT)
721395حورا سبحانیدکتر صاحب الزمانیكنترل شير برقي آب ساختمان از طريق تلفن هاي هوشمند
731395محمدعلی قرابکودکتر شریفیانمكان يابي چاله ها و برآمدگي هاي سطح جاده با استفاده از اينترنت اشيا
741395محمدرضا شفیعیدکتر پدرامپياده سازي سيستم كنترل دماي منازل و اعلام هشدار در صورت تغيير محسوس دما
751395الناز سلیمانیدکتر بخشیتوسعه و بهبود پلتفرم اينترنت اشياء دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
761395سجاد اسفندیاریدکتر همایونپورطراحي و ساخت سيستم پايه كنترل و فرمان هوشمند تجهيزات در چارچوب اينترنت اشياء
771395هدی یزدانپرستدکتر صبائیطراحي و پياده سازي سيستم الكترونيكي براي مسيريابي اتوبوس هاي تندرو و مترو توسط مسافر در هر مكان شهري
781395شهریار افضلدکتر صبائیطراحي و پياده سازي بستري براي اينترنت اشيا
791394سیده الهه حسینیدکتر صاحب الزمانیطراحي و پياده سازي چند الگوريتم رمزنگاري بسيار سبك براي برچسب هاي RFID
801394محیا مریداحمدیدکتر صاحب الزمانیطراحي و پياده‌سازي رابط كاربري برچسب خوان RFID و دستورات مديريتي ارتباط برچسب خوان و برچسب
811394احسان رزازیدکتر صدیقیطراحي و پياده‌سازي يك سيستم نهفته جهت تشخيص خواب‌آلودگي راننده بر اساس اطلاعات چشم و ECU
821394فائزه السادات سعادتمنددکتر زرندیطراحي و پياده سازي سيستم تعيين ملاقات استاد با استفاده از پيامك
831394فرید سمندیدکتر صدیقیطراحي و پياده سازي واحد ارتباط خودرو به خودرو براي استفاده در سامانه كنترل هوشمند حمل و نقل عمومي
841394محمدمهدی اسمعیل زادهدکتر صاحب الزمانیسيستم كنترل‌كننده خودكار سوخت پاش‌ها در كوره آجرپزي
851394فاطمه جمالیدکتر ممتازپورپياده سازي سيستم اندازه گيري و اعلان ضربان قلب به وسيله ميكروكنترلر ARM
861393رضا عباسیدکتر صاحب الزمانیبهبود امنيت در تراشه هاي سيستم هاي RFID
871393آزاده فرشاددکتر همایونپورطراحي و ساخت هليكوپتر چهارپره اي كنترل شونده توسط كامپيوتر
881393جسیم امینیدکتر صاحب الزمانیطراحي و ساخت دستگاه اتوماسيون آبياري باغ ها و مزارع
891393امید فکورفردکتر بخشیپياده سازي ارتباط چندرسانه اي تحت وب با استفاده از WebRTC
901393مهسا وحدتیدکتر پدرامخانه ي هوشمند
911392یاسمین مرادیدکتر صدیقیطراحي و پياده سازي سامانه جمع آوري اطلاعات حياتي خطوط انتقال برق (بخش گيرنده)
921392آرمین صدیقیدکتر صدیقیطراحي و پياده سازي سامانه جمع آوري اطلاعات حياتي خطوط انتقال برق (بخش فرستنده)