نگاهی به مقوله رایانش ابری و اهمیت آن در دنیای اینترنت اشیاء

محاسبات ابری نوعی از پردازش مبتنی بر اینترنت است که در جریان آن، منابع ثالث پردازش رایانه ای و دیتا در اختیار کامپیوترها و دستگاه های درخواست کننده قرار می گیرد. رایانش ابری و راهکارهای ذخیری سازی مبتنی بر آن توانمندی های مختلفی را در راستای ذخیره و پردازش داده ها درون مراکز دیتای شخص ثالث در اختیار کاربران و سازمان های مختلف قرار می دهند. این مبحث، یعنی رایانش ابری در سال های اخیر اهمیت ویژه ای یافته و بازاری پرسود را برای شرکت های ارائه دهنده آن از جمله آمازون با سرویس های تحت وب اش و همچنین مایکروسافت با پلتفرم Azure قرار داده است. حالا اما از مقوله تازه ای به نام محاسبات مه  یا Fog Computing سخن به میان آمده که البته طبیعتا ارتباطی با پدیده های آب و هوایی ندارد و به نحوه ذخیره سازی داده و دسترسی به آنها مربوط می گردد.
در این گزارش دیجیاتو نگاهی به مقوله رایانش ابری و اهمیت آن در دنیای اینترنت اشیاء دارد.

برای مشاهده متن کامل این گزارش از این لینک استفاده کنید.