بهره برداری از وب سایت و دفتر قطب اینترنت اشیا

با عنایت به تاسیس قطب اینترنت اشیاء کشور در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر از این پس وب سایت الکترونیکی به نشانی iot.aut.ac.ir در دسترس قرار گرفت. علاقمندان جهت دنبال کردن رویدادها، اخبار و برنامه های آتی قطب می توانند از خدمات این وب سایت بهره مند گردند. همچنین دفتر قطب در طبقه سوم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنتعی امیرکبیر واقع گردیده است.