اینترنت اشیاء چه کمکی به کاربران و مدیران ایرانی می کند؟

اینترنت اشیاء (IoT) دانشی که سال‌هاست در ایران مطرح شده است ولی هنوز افراد زیادی نسبت به این فناوری و خدماتی که ارائه می­‌دهد آگاهی ندارند. این درحالی‌ست که اینترنت اشیاء در ایران پیشرفت‌های مناسبی داشته و اکنون از این فناوری در موارد مدیریت شهری و صنعتی استفاده می­‌شود.

در این گزارش دیجیاتو بعد از تعریف اینترنت اشیاء و مروری بر کارکرد آن به موارد استفاده از اینترنت اشیاء در ایران می پردازد.

برای مشاهده متن کامل این گزارش از این لینک استفاده کنید.