آزمایشگاه های دانشکده

عنوانمسئول
آزمایشگاه توسعه فناوري هاي پيشرفتهآقاي دکتر محمدکاظم اکبري
آزمایشگاه الگوريتم و هندسه محاسباتیآقاي دكتر عليرضا باقري
آزمایشگاهآقای دکتر بهادر بخشی
آزمایشگاه شبکه با سرعت بالاآقاي دکتر سياوش خرسندي
آزمایشگاه شبكه‌هاي بي‌سيمآقاي دكتر مهدي دهقان تخت فولادی
آزمایشگاه شناسائي الگو و پردازش تصاوير ، بينائي کامپيوترآقاي دکتر محمد رحمتي
آزمایشگاه تحقيق و توسعه سيستم هاي نرم افزاريآقاي دکتر محمدرضا رزازي
آزمایشگاه اینترنت اشیاءآقای دکتر مهدی راستی
آزمایشگاه تحليل و طراحي سيستم‌هاي اتكاپذيرآقاي دكتر حميدرضا زرندي
آزمایشگاه روش‌هاي فورمال در سيستم‌هاي امنيتيآقاي دكتر مهران سليمان فلاح
آزمایشگاه امنيت سيستم‌هاي كامپيوتري و تجارت الكترونيكآقاي دكتر مهدي شجري
آزمایشگاه تحليل امنيت سيستم‌هاآقاي دكتر حميدرضا شهرياري کاهکشی
آزمایشگاه طراحي مدارات آسنکرون و طراحي خودکار مدارهاي مجتمعآقاي دکتر مرتضي صاحب‌الزماني
آزمایشگاه پژوهشي امنيت داده‌هاآقاي دكتر بابك صادقيان
آزمایشگاه شبكه‌هاي كامپيوتري پيشرفتهآقاي دكتر مسعود صبائي
آزمایشگاه طراحي VLSIآقای دکتر مهدی صدیقی
آزمایشگاه بينائي کامپيوتر/ آزمایشگاه یادگیری ماشینآقاي دکتر رضا صفابخش
آزمایشگاه محاسبات زيستي و سيستم‌هاي فازيآقاي دكتر محمدمهدي عبادزاده
آزمایشگاه سيستم هاي نرم افزاري و محاسبات نرم/ سيستم هاي هوشمندآقاي دکتر احمد عبداله زاده بارفروش
آزمایشگاه سيستم هاي نرم افزاري و محاسبات نرم / سيستم هاي هوشمندآقاي دکتر محمدرضا ميبدي
آزمایشگاه سيستم هاي هوشمند صوتي- گفتاريآقاي دکتر محمدمهدي همايون پور
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال توان پایینآقای دکتر محمود ممتازپور
آزمایشگاه تحلیل آماری دادهخانم دکتر مریم امیر‌مزلقانی
آزمایشگاه پردازش زبان طبیعیآقای دکتر کلباسی /خانم دکتر سعیده ممتازی / آقای دکتر چهرقانی
آزمایشگاه زیرساختهای محاسباتی و ارتباطی هوشمندآقای دکتر فربه
آزمایشگاه فناوري‌هاي پيشرفته در خدمات و تجارت الكترونيكيATECSدکتر هاشمی گلپایگانی